Timeline


and

05/19/08:

22:03 Changeset [45] by kosqx
Poprawione manuale (stworzone przez Ruphiego)
18:39 Changeset [44] by kosqx
Nowe metody w admin.py, kompilowanie stron man
18:07 Changeset [43] by isaacs
Uzupełnienie dokumentacji
16:11 Changeset [42] by ruphi
manual
16:06 Changeset [41] by ruphi
help
15:43 Changeset [40] by kosqx
Dodanie help.py; kontynuacja tworzenia admin.py
15:24 Ticket #13 (Prezentacja) created by ibm
Wizualna strona prezentacji projektu
15:21 Ticket #1 (Zapoznać się z Trac) closed by ibm
fixed
15:21 Ticket #12 (Pozycjonowanie w przeglądarkach) closed by ibm
fixed
15:20 Ticket #5 (Skypty autouzupełniania) closed by ibm
invalid
15:20 Ticket #2 (Zapozanć się z wnioskami wyciągnięymi po konsultacji z prowadzącym) closed by ibm
fixed
14:31 Changeset [39] by kosqx
Dodane funkcjonalnosci do bibloteki admin.py; standardyzacja pobierania …
14:27 Changeset [38] by ibm
kwestie licencyjne
14:04 Ticket #12 (Pozycjonowanie w przeglądarkach) created by ibm
Promowanie projektu w internecie
12:34 Ticket #11 (Plugin kontekstowy) created by ibm
Wymuszone commitowanie z poziomu menu kontekstowego przeglądarki.
12:24 Changeset [37] by ibm
kwestie licencyjne; pl.readme
11:32 Changeset [36] by ibm
kosmetyka fsos_admin, readme; dodano pl.readme
11:25 Changeset [35] by welna
macgui: selection and editing managing, next step: binding with fsos

05/18/08:

21:00 Changeset [34] by kosqx
Dodanie zmieniania nazwy; zmiany w GUI

05/16/08:

13:20 Changeset [33] by isaacs
Dodano szkielet podrecznika uzytkownika i spis treci
00:57 Changeset [32] by kosqx
Mountowanie za pomoca <fsos_admin mount>; poprawienienie i rozszezenie …
00:05 Changeset [31] by kosqx
Rezygnacja z zapisywalnych plików w katalogu /fsos/meta

05/15/08:

23:15 Changeset [30] by isaacs
Dodano czesc dokumentacji
21:46 Changeset [29] by kosqx
Refaktoryzacja - ujednolicenie kolejnosci i wygladu wywolan VFS
09:42 Changeset [28] by welna
macgui initial commit, no functionality yet

05/14/08:

23:40 Changeset [27] by kosqx
Dodawanie plikow i katalogow do svn dziala; prosty triger na commit dodany …
22:24 Changeset [26] by kosqx
Zapis w lokalnym podsystemie dziala
17:05 Changeset [25] by kosqx
Zmiany nazw plikow wykonywalnych, poprawienie setup.py
16:47 Changeset [24] by kosqx
Wydzielenie modulu fsos.fs do obslugi podsystemow plikow
15:44 Changeset [23] by kosqx
Poprawione svn:executable
15:32 Changeset [22] by kosqx
Poczatki mozliwosci zapisu, troche czyszczenia kodu

05/13/08:

22:29 Changeset [21] by kosqx
Dodanie zapomnianego fsos/repo.py (thx welna); poczatki dynamicznego …
21:14 Changeset [20] by kosqx
Dodano korzystanie z struktur stworzonych przez fsos_admin create [path]; …
20:24 Changeset [19] by welna
readme, help, mac icon, etc..

05/12/08:

19:46 Changeset [18] by kosqx
Cache dla repozytorium dziala

05/10/08:

19:43 Changeset [17] by kosqx
Dodanie podladu poprzednich wersji (tymczasowo bez buforowania)
18:33 Changeset [16] by kosqx
Dodano szablony dokumentacji

05/05/08:

02:24 Changeset [15] by welna
little tweaks

05/04/08:

12:29 Changeset [14] by kosqx
Dodanie wstepnej wersji obslugi plików lokalnych
11:47 Ticket #10 (Klasa meta FS) created by kosqx
Stworzenie klasy obsługującej mata FS, podobny do Linuksowego /proc. Cele, …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.