{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (13 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

7 dodatki (2 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#5 Skypty autouzupełniania app-cli closed invalid enhancement low ibm 04/06/12
#12 Pozycjonowanie w przeglądarkach rekonesans closed fixed task normal ibm 05/19/08

6 dokumentacja użytkownika (1 match)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#13 Prezentacja dokumentacja closed fixed defect normal ibm 05/20/08

4 plugin (1 match)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#11 Plugin kontekstowy plugin new enhancement normal kosqx 05/19/08

3 app-* (2 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#4 Ikonka programu app-gui closed fixed task low 03/31/12
#6 Strony podręcznika systemowego (polecenie 'man') app-cli closed fixed enhancement normal ruphi 05/20/08

2 core (3 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#7 Stworzenie fasady do FUSE core new task high kosqx 03/28/12
#8 Mapowanie wielu systemow plików w jeden core new task high kosqx 04/06/12
#10 Klasa meta FS core new defect high kosqx 08/12/09

1 specyfikacja (3 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#3 Ustalenie nazw rekonesans closed fixed task normal isaac 04/06/12
#2 Zapozanć się z wnioskami wyciągnięymi po konsultacji z prowadzącym rekonesans closed fixed task low ibm 03/28/12
#1 Zapoznać się z Trac rekonesans closed fixed task normal kosqx 05/19/08

(empty) (1 match)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#9 Przeniesienie klas obslugi systemow plikow do modulow core new task normal kosqx 03/31/12
Note: See TracReports for help on using and creating reports.