source: trunk @ 49

Name Size Rev Age Author Last Change
../
data 49   13 years kosqx Ukrycie katalogu specialnego wewnatz punktu montowania; dodanie …
doc 47   13 years kosqx Dodanie pliku konfiguracyjnego dla (chwilowo tylko) autocommitowania; …
fsos 49   13 years kosqx Ukrycie katalogu specialnego wewnatz punktu montowania; dodanie …
macgui 35   13 years welna macgui: selection and editing managing, next step: binding with fsos
po 5   14 years kosqx Instalator (setup.py), zmiana struktury katalogow
tests 20   13 years kosqx Dodano korzystanie z struktur stworzonych przez fsos_admin create [path]; …
fsos_admin 2.2 KB 44   13 years kosqx Nowe metody w admin.py, kompilowanie stron man
fsos_gui 9.7 KB 38   13 years ibm kwestie licencyjne
fsos_mount 879 bytes 36   13 years ibm kosmetyka fsos_admin, readme; dodano pl.readme
license 17.6 KB 5   14 years kosqx Instalator (setup.py), zmiana struktury katalogow
pl.readme 979 bytes 37   13 years ibm kwestie licencyjne; pl.readme
readme 1023 bytes 36   13 years ibm kosmetyka fsos_admin, readme; dodano pl.readme
setup.py 2.0 KB 49   13 years kosqx Ukrycie katalogu specialnego wewnatz punktu montowania; dodanie …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.